is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grevc tot Nymegen ende ons engheen rekenynge te doin van der vurscreven dycgreveschap wegen. Voirt want die vurscreven here van Bronchorst dit vurscreven ampt ende die borgh tot Nymegen verwaeren muet ende cost ende arbeyd dair omme hebben ende liden muet, so hebben wij hem gegeven ende gheven te hulpe sijnren cost mit sess mannen ende mit sess peerden ilx jairs vierhondert aude guldenen scilde der munten vurscreven, guyt van golde etc. die he heffen ende boeren sal uyten broeken ende vervalle des alingen ampts vurscreven ende of van desen vurscreven broeken ende vervalle nyet also vele en queme eynichs jairs te boeringe der vurscreven vierhondert auden scilde, so sal he dat gebreke up sijne ampt ende up die borgh vurscreven slaen ende ons rekenijnge dair af doin. Mer wert dat dieselve here van Bronchorst merre wapentuiren behuysden om sijne ampt te beschudden, die borch vurscreven te hueden, dat landt ende die straten helpen te bevreden ende cost dair om dede ende scade dair omme lede et were hi selve of sijne amptlude oft sijne vrijnde, yn teringen, yn gevengniss, yn verlies van perden, dien cost ende verlies ende gevengniss als vurscreven is sal he up sijne ampt ende borgh vurscreven slaen. Ende wert dat he dede tymmeren up onse borgh vurscreven ende dair an dien cost soilen wij hem te gueder rekcnyngen wale betalen ende up sijne ampt slaen. Voirt Vól. 53v. so sijnt vurwerde, wert dat die here van Bronchorst vurscreven of sijne richter ende amptlude eynich yeman antasten of anveerden om broeken will, die he tgegen ons mysdaen hed ende dair doitslach yn viel of anders eynigerhande ongevael yn wilker maniere dat dat were, dair en solde noch en sal die here van Bronchorst vurscreven of sijne richter of amptlude ende alle die ghene die bi hem dair weren ende hem gehulplich dair toe sijn en ghene broeke tgegen ons noch tgegen onser heerlicheit an doen ende wij en soilen en gheen gericht dair aver doin noch laten ge-