is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schien. Mede sijnt vurwerde, als wij rekenynge hebben willen van den here van Bronchorst van den ampt ende van der borgh vurscreven, dat soilen wij hem drie maende the voerens laten weten ende als he ons rekenynge gedain heeft, so wes wij hem dan van der vurscreven rekenynge des vurscreven ampts ende der borgh sculdich bliven dat soilen wij hem yn gereden gelde wale betalen eer wij hem van den vurscreven ampt ende van der borch tot Nymegen ontsetten of laten ontsetten of dair af ontsett sal wesen, wilk geit vurscreven wij up onsen ampt, arbeyt ende cost den vurscreven here van Bronchorst tot Bronchorst of tot Batenborgh als yn een van desen tween dair he kuest vry ende commerloes antwerden soilen of doin antwerden. Alle dese vurscreven vurwerden gelaeften ende punten ende een ygelich van hem hebben wij Reynolt vurscreven voir ons, onse erven ende nacomelingen gesekert ende yn goiden truwen gelaift, sekeren ende gelaven, in goiden truwen heren Willem here van Bronchorst, onsen lieven neve ende raet vurscreven ende sijnen erven, vast, stede ende onverbrekelich te hauden in allen manieren als vurscreven is, sonder eynigerliande argelist ende hebben yn getuichniss ende vesteniss des onse segel voir ons, onse nacomelingen ende erven etc. Datum Novimagij anno Domini MCCC septuagesimo primo feria tertia post Martini episcopi hyemalis.

12 November 1371.

Wij burgemeistere, scepenen ende rayt der stat van Nymegen maken kont etc. dat wij ontfangen hebben heren Willem, here van Bronchorst, voir onsen borchgreve ende gelaven hem ende sijnen erven na onser macht dat wij ghenen anderen borchgreve ontfangen soilen van beden wille of geheite onss lieven gemynden heren heren Reynolts, hertogen van Gelren ende greven van Zutphen of synren erven ende nacomelingen, den vurscreven heren Willem van