is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ygelich sunderlinge hebben wij Willem hertoge vurscreven voir ons, onse erven ende nacomelingen geloift ende geloeven in goiden truwen onsen lieven neven, den here van Abcoude , vurscreven ende sijnen erven gebreke sijns, vast, stede ende onverbrekelic te halden ende te voldoin gelijch dat vurscreven steet ende dair en soilen wij nyet yn kieren noch doin ynkieren, list of argelist, vonde, aude of nywe ferpel, noch behendicheit, noch en geenrehande saken die ons te stade mochten comen ende onsen lieven neven, dien here van Abcoude vurscreven of sijnen erven gebreke sijns, te bestaden, uutgeseget alle argelist. In orkonde ende vestenisse alle deser dinge soe hebben wij onse segel voir an desen brief doin hangen. Ent went onse lieve neve ende rentmeist'er her Henric van Steenbergen, praist tOudemunster tUtrecht, alle onse reynten ende thollen yn handen heeft ende voirbneve dair up heeft van ons, soe ist, dat wij hem bevolen hebben ende bidden dat hi dese vurscreven stucken ende dingen mit ons geloeve ende desen brief mede besegelen Fol. 54v. wille. Ende wij hebben voirt gebeden heren Henric, here van Ghemen, heren Wouter van Ysendaeren, heren Henrich van der Straten, ridders, Derich, here van Wijsch ende Willem van Ysendaeren, knapen, onse lieve raide ende v riende, dat sij die merre getuge desen brief mit ons hebben besegelt. Ende ich Henrich van Steenbergen, proest ende rentmeister vurscreven, avermids bevelnisse ende begerte mijns lieven heren des hertogen etc. Datum anno Domini MCCCLXXXVIII des Sonnendages Letare yn der vasten.

7 Maart 1388.

Wij Willem, bider gnaden gaids hertoge van Gulich ende van Gelren ende wij Maria, bi derselver gnaden hertoginne der lande vurscreven, ende wij Reynolt van Gulich, soen onss lieven gnedigen heren ende vaders onser lieven genediger vrouwen ende moeder des hertogen ende der hertoginnen