is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dicheit, ferpel ende vonde in desen dingen ende yn desen brieve uuyt gesceiden. In orkonde des hebben wij onse segele bi onser richter wetentheit doin hangen an desen brief. Gegeven int jair onss Heren dusent drie hondert acht ende tachtentich Sabbato post dominicam Oculi in der vasten.

Wij Willem etc. doin kont etc. oft sake were, dat her Johan van Hoentseler geheiten van der Velde, ridder, onse drossaerd tot Gelren, yemants vyant wurde van onser wegen bij onsen geheite ende desgenen die wij onse lant bevoelen hedden, bijnnen der tijt dat he onse drossaerd wesen sal ende he nederlege, dat Got verhuede, of eynige lude of reysige have verlore of dat he eynige anvangk of antastynge dede van onser wegen bijnnen den drossaerdampt van Gelren of dair buten, die wijle he onse drossaerd were. Soe hebben wij geloift ende geloeven yn goiden truwen voir ons ende voir onse erven, dat wij heren Johan onsen drossaerd vurscreven ende sijne erven dair af ende van allen scaden ende ongevalle, dat dair af comen mucht, ontheffen soilen ende des eyn hoeftheer wesen soileu ende willen, sonder argelist.

15 Mei 1384.

Fol. 55. Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij bi goitduncken ende rade onss gemeynen rayds ende onser vriende alle gebreck, scheil of twijst die geweest hebben of wesen mochten tot desen dage toe tusschen den lantcommenduer ende die broidere van den Duysschen huys tUtricht, an die een sijde, ende heren Johan van Hattem onsen lieven neve, an die ander sijde, myt hoere beyder consent ende wille verlijckt ende bereynicht hebben in manieren hir na bescreven. In den iersten ist onse seggen ende wille, dat her Johan, onse lieve neve vurscreven, alle alsulke brieve als hi gegeven heeft sprekende up Joest sijnen knecht of up yemant anders, besegeit myt den zegel des Duyschenhuys van Tyel aver-