is toegevoegd aan je favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gadert van Stramprade vrc goide alde guldenen scilde etc. Ende want ons meister Gadert vurscreven die vurscreven vic aude scilden in onsen kenliken orber geleent heft, so sijn wij mit hem vorwerde gemaict ende averdragen dat he ons der beiden sal, thent van nu sent Walburgen dage dat is des irsten dagen in den Meye neest comende aver vijf jaeren dair na neest volgende. Also dat wij Gadert vurscreven of sijne erven alle jaeren van den vijff jaeren sullen gheven ende leveren, tot Ruremunde of ten Bussche in eynigen o. 57. van desen tween steden vurscreven dair sij kiesen, xlv aude scilde als vurscreven sijn sonder afslach der princepale brieven der vic aude scilde vurscreven. Ende dat wij die vurscreven principale summe vic aude scilde vurscreven sullen betalen meister Gadert vurscreven ende sijnen erven, tot Ruremunde of ten Bussche yn eynigen van desen tween steden dair sij kiesen, van nu sente Walburgen dagen vurscreven aver vijff jaeren dair na volgende. Ende wert dat wij an desen vurwerden ende talingen vurscreven verbrekelich wurden yn een deel of al, so sullen wij Willem, here van Hoern, vier mannen mit vier perden ende wij alle andere scepene ende lude bijnnen den dinckercke van Wirt ende Mirfelt geseten mallich mit enen perde of mallich mach etc. tot manyngen meister Gaderts of sijnren erven ofsijns baden, wilke maninge men ons doin mach tot Wirt vurscreven an die nederste poirten ende die niet vurder sullen yn senden of comen tot Ruremunde of ten Bussche yn een van desen tween steden dair wij gemaent van hem werden yn eyne herberge, dair yn te leisten als gude lude liggen, van dan nyet te sceiden meister Gadert vurscreven of sijnen erven ende were irst genoich geschiet alinclich van alre talinge vurwerden ende redeliken cost die he dair omme gedain hedde als vurscreven is, sonde alle argelist etc.

Henric van Eest beleend met het huis te Beesde 4 Mei 1386.