is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij raide ende goitduncken onss raids ende onser vriende van allen upboeren, wynningen, verlos, dingetale ende schattingen, upkomyngen ende van allen saken rurende van den vurscreven ampte ende oirloge, dat na dode onss lieven ende gemijnden oems heren Eedwardts, hertogen van Gelren, seliger gedacht, geweest is, verleken is ende verslicht ende schelden hem ende sijne erven los, ledich ende quijt dair af ende van allen broeken, anspraken ende saken die wij of onse erven ende nacomelingen mochten vorderen ende gevordert mochten hebben tgegen Johan vurscreven of sijne erven van allen voirgeledenen tiden thent up hude desen dach datum des briefs. Ende bekennen dat wij hem ende sijnen erven sculdich bliven sijnen principail brief ende anders geen scholt van den ampte van Overbetuwe in allen manieren so die begrepen heeft, uitgenomen alsulck hantgelt als die selve brief ynnebegrijpt des he ons voirtmeer niet rekenen noch manen en sal ende sullen Johan vurscreven gonnen dat he of sijne erven, als he niet en were, bi onsen weten ende raide dat vurscreven ampt avermids enen anderen goiden man van sijnren of sijnren erven wegen moigen doin bewaeren ende des en sullen wij hem gheen verweygeringe doin. Alle argelist, in orkonde. Datum anno Domini 1387 feria HIIta post Judica.

Ic Johan van Hoemoet, amptman mijns lieven ende genedigen heren des hertogen van Gelren etc. yn Overbetuwe, doe kont etc. dat ich mit mijnen lieven heren etc. van allen upboeren, verlos, wijningen, dingetalen, scattingen, upkomyngen ende van allen saken rurende van der vurscreven ampt ende van den oirloge, dat na dode mijns lieven heren heren Eedwardts, hertogen van Gelre, seliger gedacht, geweest is, verleket ende verslicht byn. Also dat mijne lieve here vurscreven mij ende mijne erven los, ledich ende quijt gescholden heeft dair af ende van allen broiken, anspraken

10