is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en saken die he of sijnen erven ende nacomelingen mochten vorderen of gevordert mochten hebben tgegen mij of mijne erven, van allen voirgeledenen tiden thent up hude desen dach datum sbriefs. Ende bekenne dat mijne lieve here vurscreven sculdich blijft mij ende mijnen erven mijnen principail brief ende anders geen scholt van mijnen ampte van Overbetuwe, in allen manieren so die begrepen heft, uitgenomen alsulck hantgelt als dieselve brief ynnebegriept, wilk hantgelt ich ende mijne erven voirtmeer nyet rekenen noch nemen en sullen. Alle argelist uitgeseget. In orkonde etc. Datum ut supra.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij Henric Johanssoen van Venle ende sijne erven quytgescholden hebben ende quyt scelden overmids desen brief voir ons ende onse erven van allen alsulken broeken, als he tgegen ons ende onse heerlicheit gedain heeft of gedain mach hebben thent huden up desen dach datum des briefs, sonder argelist. Voirt so hebben wij Henric vurscreven gesat ende gemaickt, maken ende setten, avermids desen brief onsen besierre tot Moudich, dat vurscreven besierre ampt te hueden ende te verwaeren als gewonlich is, sonder argelist etc.

Johan Menssinch beleend viet het dienstma?isgoed Menssinch in kerspel Geesteren, feria 6a post Vietoris (12 Oct.) 1386.

Fol. 6iv. Vrederic van Lienen tuchtigt Be er te, zijne vrouw, met 8 morgen land in Sessenyngen in Eylsterkirspel, Stephanusdag (2 Aug.) 1387.

Henrich, heer van Ghemen, beleend met 50 oude schilden uit den tol te Nijmegen, als een manleen.