is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 February 1389.

Wij Henrich van Steenbergen, praest van Audemunster tUtricht, verwaerre indertijt des lants van Gelren, doin kont dat wij van wegen onss lieven genedigen heren des hertogen van Gelren ende greve van Zutphen ontfangen hebben ende ontfaen mit desen brieve Gielen wilner Herman Rottinx dochter tot enen dienstwyve onss lieven heren van Gelren vurscreven, also dat sij hebben ende gebruken sal alle des rechten dat onss lieven heren dienstlude van Gelren hebben ende gebrueken, sonder argelist. In orkonde etc. Datum anno Domini MCCO° octuagesimo nono feria sexta nae Scolastice virginis.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij bi rade ende goitduncken onser rade ende vriende gesat ende gemaict hebben, setten ende maken, avermids desen apenen brieve Vullinch van der Waden onsen amptman tot Ressen. Also dat he alle broiken groet ende cleyn ende upcomynge die dair af comen moigen heffen ende boeren sal énde mach van onser wegen, dair af he ons bescheidelike rekeninge ende bewysinge sal doin bynnen enre maent dair na, dat wij van hem des gesynnende of eysschende soilen wesen, sonder argelist. In orkonde.

62. Wij Willem etc. doin kont etc. dat want Reynolt van Hoemen, sijne gesellen ende knechte, die mit hem upten huyse tot Amersoyen waren hir na bescreven, dat vurscreven huys mit allen sijne toebehoeren den heren van Ghemen ende anders onsen vrienden die dair voir lagen van onser wegen upgegeven hebben tot onser behuyf. Also dat wij onsen willen dair mede doin sullen ende moegen, soe bekennen wij voir ons ende voir onse erven dat Reynolt van Hoemen vurscreven, Deric van Rysen, Claes die Konter, Johan van Ramsdonck, Deric van Hoemen, Lubbert Jacobss,