is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nyet langer en is, so soilen onse huys ende weerd vurscreven mit hoeren toebehoeren vrij, los ende ledich an ons ende onse erven vallen ende comen sijn, sonder argelist.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij omme manigen truwen dienst den ons Willem die Bade duck gedain heeft ende noch doin mach, denselven Willem gegeven ende bewijst hebben, geven ende bewisen, avermids desen brieve uyt onsen renthen van Veluwen alle maent, also lange als he leven sall, lil pont, ellich pont voir XV heren groten gerekent, te heffen ende te boeren van onsen rentmeister in Veluwe die nu is of namails wesen sal. Ende ontbieden hir omme denselvcn onsen rentmeister die nu is of indertijt wesen sal, dat sij Willem den Bade vurscreven alle maent also lange als he leven sal uitreyken ende betalen van onser wegen drie ® als vurscreven sijn, sonder vertreck ende wederseggen ende sonder anders eynich beveel of gebott dair omme van ons the wachten en sonder argelist etc.

Jutte Derix wyff van Wyssch getuchticht aan de tiende te Oessel, in kerspel Dotinchem, in vigilia Willibrordi (6 Nov.) 1388.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij sculdich sijn van gerechter schout ende van geleenden gelde meyster Gadert van Stramprayde, onsen muntmeister tot Arnhem, vieftienhondert gulden als wij nu tot Arnhem doin slaen, wair voir wij hem setten of sijne erven gebreyck syns in onse deyl van onsen sleeschat van onser munten tot Arnhem of anders ergent dair wij onse munte leggen in onsen lande, also dat die selve meister Gadert onse muntmeister vurscreven of sijne erven soilen onse deel sleeschats, dat ons vervalle mach in onser munte tArnhem of anders ergent dair wij onse munte legge in onsen lande, heffen ende boeren thent