is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

florenorum. Wert doch dat Zelichman ende David vurscreven eynich jair bynnen desen X jairen the samen in onsen landen nyet wonaftich en weren, so sal die eyn van hoen die yn onsen lande dan woenden ons dienen ende gheven XV gulden upten termijn vurscreven, sonder argelist etc. Et Novimagii sigillum cum domino etc.

25 Juny 1386.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij Vlent Heympsen ende hoere kijndere, die sij heeft van Dirck van Eyl Dircssoen, die onse eygen gehorige wijf was ende gewesen sijn voirtijts, van den eygenschap ende den gehoirsamheit los, ledich ende quyt gegeven hebben ende wat van hoen comen mach ende hebben die weder ontfangen tot onsen vrihen dienstluden, gelikerwijs als die principale brief ynhelt ende begrypt dien wij dair up gegeven hebben ende besegelen mit onsen siegele dair dat datum van den brief ynhielt van den jaeren onss Heren MCCCLXXX1II des Dynxdages na den heiligen Pinxterdagen. Ende hebben gelaift ende gelaven yn goiden truwen voir ons ende onse erven ende nacomelingen die vurscreven brieve Vlent, hoeren kynderen vurscreven ende wat dair af comen mach vast, stede ende onverbrekelich te hauden ende dair nyet weder te doin noch laten doin yemant van onser wegen in geenrewijs, sonder alle argelist. In orkonde datum anno Domini MCCCLXXXVIto des neesten Manendages na sente Johannis baptiste.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat want Karle van Hontseler Goessensoen ons alle alsulke brieve als hem Henric Willem van Bruechusen, die doe der tijt onse amptman tot Gelren was, te halden hadden gegeven als van Kerstiaen Moerlants wegen, gentzliken avergelevert heeft. Soe bekennen wij voir ons ende onse erven dat wij gelaift