is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben ende gelaven in goiden truwen avermids desen brief Karle van Hoentscler vurscreven ende sijnen erven wail te ontheffen ende schadeloes te hauden van aller ansprake, hijnder of krot, die sij dair af hebben of krigen moichten in eynigerwijs, sonder argelist. Datum etc.

24 Augustus 1385.

. 63*. Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij gegeven hebben ende geven avermids desen apenen brieve Wijnrick Gaitschalck ende Johan, gebruederen, den Visgheren, Johan Henrix des Visscherssoen ende Plonis van Kassei, gchciten die Dorre, burgeren tot Colen ende hoeren guede, eyn gantze stede veilicheit ende geleide voir ons, onse ondersaten ende voir alle dieghene die omme onsen wille doin ende laten willen, also verre als wij der mcchtich sijn, veylich te varen ende te comen, weder ende voirt, te water ende te lande, alle onse lande doir ende yn onsen steden ende slaten ende dair weder uyt, durende van hueden des dages datum des briefs twee gantze jaeren langk. Then were sake dat wij hoen dat vurscreven geleide hier en bijnnen deden wederseggen ende na onsen up wederseggen sal dat geleide vurscreven duren eyne maent langk, sonder argelist. In orkonde etc. Gegeven anno Domini MCCC vijf ende tachtentich die beati Bartholomei.

1 Julij 1389.

Wij Willem etc. doin kont dat wij avermids onsen raide ende vriende die dair bij geweest sijn hebben, van den nyendike en der uplagen ynt Grevegayt, yn onsen lande van Bomelrewert gelegen, mit heren Goeswijn van Rossem averdragen als hir na bescreven steet. In den irsten, dat dieghene die inderselver uplagen comen ende yn heren Goeswijns gericht lagen ende noch ijn sijnen gericht verleget • sijn ende die he plach te verschouwen, dat he die voirt