is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Johan van Avesayt Arntssoen dat schriverampt tot Tyel ende tot Zandwich mit hoeren rechten, vervalle ende toebehoeren hem dat rustelich ende vredelich te hebben ende te gebrueken, also lange als he levende is. Ende hebben bevalen ende bevelen also ernstliken als wij moege onsen amptman, die nu is tot Tyel ende tot Zandwijck of namails wesen sal, dat he Johan vurscreven in den vurscreven ampten haude vaste en stede ende hem dat lait rustelich ende vredelich gebrueken, sonder eynich hijnder of krot te doin of late te geschien van ons, van onsen erven of nacomelingen noch van nyemant van onser wegen also lange als he levende is gelike vurscreven steet. In orkonde etc. Gegeven int jair onss Heren dusent driehondert seven ende tachtentich feria quarta post Scolastice virginis.

lol. 64 en Ö4V. zijn onbeschreven.

•ol. 65. Arnt, heer van Wachtendonck, bekent het huis en heerlijkheid, Wachtendonck met toebehoor en, van den hertog van Gelre in leen ontvangen te hebben, sabbato post dominica Reminiscere (5 Maart) 1390.

De hertog van Gelre verklaart Arnt, heer van IVachtendonck, beleend te hebben met het huis en heerlijkheid Wachtendonck met toebehooren, sabbato post Reminiscere (5 Maart) 1390.

Wij Willem etc. doin kont etc. bekennen ende laten weten u heren Jan van Hoentseler etc. onsen drossaerd nu tot Gelre ende allen dien ghenen die aldair onse drossaerd namails wesen soilen, want alle alsulke guyt, rurende ende onrurende, als seliche Willem van Stralen in uwen drossaerdampt tot Gelre plach te hebben, omme sonderlinge brueken will die wij theghen hem te vorderen hadden, ons vervallen