is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was ende wij all dat vurscreven guyt utegepeynden zoeventienhondert marck, die Willem vurscreven in onsen stat tot Gelre was sculdich, gegeven hebben Jan van Stralen geheiten Nyekirke, onsen knecht, omme truwen diensts will den die selve Jan ons gedain heft. Wilc Jan vurscreven dat vurscreven guit alinclich in cynen hilic gegeven hefft Henric Stonnen Janssoen, onsen knecht. So ontbieden wij u, dat gi aver dit vurscreven guyt omme ennigen ansprake will die van Willems vurscreven wegen comen mocht off om sinen wil nyet en latet richten, noch en richt, besetten noch bekommeren. Datum ut supra.

Item eynen briefF gegeven Goessen Loer quyt de eygen was ende die is ontfanghen tot eynen dienstman, anno ut supra feria secunda post Oculi.

Fol. 65v. Deric van Herwynen beleend met het huis Herwynen, Donderdag na Oculi (10 Maart) 1390.

19 Maart 1390.

Wij Willem etc. doin kont allen luden mit desen apenen brieve ende bekennen dat wij omme manigen truwen dienst den ons Mathijs van Zuchtelen, burger tot Gelren, duck ende manichwurf gedain heeft ende noch doin mach, hebben dien selven Mathijs, Herman, sijnen soen ende Johan van Berck, synre dochter man, ontfanghen tot onsen knechten ende tot onsen degelicschen huyssgesynde. Also dat wij Mathijs, Herman ende Johan vurgenoemt ende hoer goit sullen verantwerden an allen steden ende tot allen tiden als hoen des noet is, gelijch wij anderen onsen knechten ende huyssgesynde schuldich sijn te doin. Ende wij ontbieden dair omme allen onsen ondersaten ende bidden voirt alle heren ende goide lude dair dese brief an comt, dat sij Mathys, Herman ende Johan vorgenoemt omme onser liefden