is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoire alingen lijftuicht toe Hesehuysen, na ynhalt der lijftuichtbrieve die dair up gemaict sijn, soe en solde Wlande vurscreven an desen vurgenoemde lijftucht geenrehande recht hebbe. Ende want dese vurscreven weerd een eerfpacht guyt is mijns lieven gnedigen heren des hogebaren heren Willems van Gulich, hertoge etc. ende van hem halde. Soe heb ich hem gebeden dat he sijne hant ende mont ende consent hier thet gedain heft. Ende wij hertoge vurscreven bekennen etc. ende hebben Wlanden vurscreven mede gestedicht an dese vurscreven lijftuicht ende die sal hoir vast ende stede wesen yn alre maten als vurscreven is. In kennisse deser wairheit soe hebben wij Willem van Gulich, hertoge van Gelren ende greve van Zutphen vurscreven, omme beden wille Reynolts, Wlande vurscreven onsen segel van onser rechter wetenheit an desen brieff doin hanghen. Ende ich Reynolt vurscreven hebbe omme die mere vestenissen willen voir mij ende mijne erven mijnen segel mede mit segel mijns lieven genedigen heren vurscreven an desen brieff gehangen in den jair ons Heren MCCCLXXXVIII feria quinta post octava beati Martini episcopi hyemalis.

20 April 1390.

Fol. 67. Wij Willem van Gulich, bider genaden Gaits hertoge van Gelren ende greve van Zutphen, doen kont allen luden mit desen apenen brieve ende bekennen, dat want wy om sonderlinge noytsaken wille die ons voergevallen sijn den alredoerluchtichsten vursten onsen heren den coning van Englant te spreken hebben ende andere vele heren in Englant ende daer om angenomen hebben in England te komen. So hebben wij bij rade ende goetduncken onser rade ende vriende heren Johan van Hoentseler geheiten van den Velde, ridder, onsen drossaert tot Gelre, bevalen ende mechtich gemaict, bevelen ende mechtich maken, mit desen brieve, de alle onse slaete, stede, lande; lude, onder-