is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seten ende heerlicheiden onss alingen hertochdoms van Gelre ende onser graefscappen van Zutphen mit allen oeren toebehoeren nyet uytgescheiden te verwaren, te beschirmen ende te regiren na sijnen vijf sijnnen, in allen saken ende alle saken te richten ende bevelen hem die te richten gelych ons selven, thent der tijt dat wij selve in onse vurscreven lande weder comen ende wij hem dat mit onsen apen besegelden brieven weten laten. Ende off yemant were, he were wie he were, here of vrouwe, ridder of knape of gemeynte, die onse lande, lude, slaete, stede of heerlicheiden ende mit name die stat ten Grave mit orloge of mit eynigen anderen vyentliken saken aentasten wolde, dat he dat mach keren ende weren ende doin keren ende weren gelijch ons selven. Ende ontbieden allen onsen amptluden, ridderen, knapen, steden, luden ende ondersaten, dat sij in allen saken vurscreven heren Johan vurgenoemt ende so wes he hoen

anbrenghet yn onss ende onser la gelych ons

selven gevolgich, gehoersam ende behulpich sijn, mitten clockenslage ende mitter alinger machte als he hem dat scrijft of weten leet, thent der tijt dat wij selve weder in onse (lande) comen sijn als vurscreven is. Ende willen dat her Johan vurscreven alle die ghene, die hem gelijch ons selven nyet gevolgich, gehoersam of behulpich en weren, dwingen mach mit alre macht ende penen ende mit allen rechten ende gerichten, hoge ende leghe, gelijch of wij dat selve deden. Ende so wat her Jan vurscreven of yeman van sijnre wegen daer yn of in enigen anderen saken van desen vurscreven onsen beveelnisse wegen deden of soilen doen doen, des soilen wij hem gestaen ende hoer hoeftheren dair af wesen ende sij by oer erven schadelois daer af halden ende alinclich ontheffen an allen steden daer sij des sementlich of gedeilt te doen hedden of te doen soilen hebben. Voert so hebben wij heren Johan vurgenoemt van alle die ghene die he om onsen beveelnisse wille vurscreven