is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot hem neempt mit allen oeren gesinde, knechten, gueden Fol. Ó7V. ende haeven genomen in onse beschirmenisse ende verantwerdinge ende willen dat sij vrij ende veilich sijn in allen onsen landen en steden, bynnen slaeten ende buten slaeten, onser vurgenoemde lande gelych ons selven ende so wie tegen hem dede dat die tegen ons mysdee gelijch ons selven, ende dat wij heren Johan vurscreven dat soilen doen richten ende beteren tot sijnen versuecken sonder vertoch of yemant, he were wie he were, hier ontgegen dede. Voert soilen wij heren Johan vurgenoemt ende alle die ghene, die he om onsen vurscreven beveelnisse wille tot hem neemt, ontheffen ende schadeloes halden, wael ende alinclich quiten van allen costen, gevengenisse, perden ende schaden, den sij deden of leden ommermeer van onser beveelnisse wegen vurscreven bij dat daer af comen muchte of sal tot bescheideliker bewisinge ende rekeninge ons daer af te doen. Alle dese punten vurscreven hebben wij hertoge vurgenoemt gelaeft ende gelaven in goeden truwen vur ons, onse erven ende nacomelingen vaste, stede ende onverbrekelich te halden ende te voldoin heren Johan vurscreven ende sijnen erven in allen maniren als vurscreven is, sonder argelist. In orkonde des is onse segel bij onsen rechter wetentheit gehangen an desen brief. Gegeven int jair onss Heren MCCC end negentich feria IIII post Misericordia Domini.

Hertoge van Gelre ende greve van Zutphen.

Want wij omme sunderlinghe noetsaken wille, de ons anliggende sijn ende die ons onse here die coninc van Englant nu cortelich ontraden heeft, wij haestelich mit hem yn Engelant varen sullen, hebben angenamen bij rade ende goitdunken onser rade ende vriende yn Englant te komen bij onsen heren den conninch van Englant ende bij somige andere heren onse mage ende vriende aldair die te spreken