is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijch ons des noet is. So hebben wij heren Johan van Hoentseler geheiten van den Velde, ridder, onsen drossaert tot Gelre, bevalen alle onse stede, slate, lude, lande ende heerlicheide te hueden ende te bewaren gelijch onss selven ende wij bevelen u, dat gi hem gehoirsam ende gevolgich sijt yn allen saken mit den clockenslach ende mit allen alingher macht gelijch onss selven ende yn alle der maten al he an u des gesijnnen sal, gelijch wij hem dat bevalen hebben ende mit namen dat gi yn allen kerken doit gebieden dat hem alremallich gehoirsam ende gevolgich sij gelijch onss selven ende dat nyemant eynich oirloge anneeme mit eynigen heerschap of tgegen ymant, thent wij weder yn onse lande comen ende sy dat dair na an ons vervolgt hebben. Des en lait nyet also lief als u onse hulde sy, dat gi ghene bede an en neemt mit ghenen heerschap noch tgegen ymant, thent wij weder yn onse lande comen ende gi dat dair na an ons vervolgt hebt, des en wilt nyet laten also lief als u onse hulde sij. Gegeven tot Nymegen.

18 April 1390.

Fol. 68. Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij bij rade ende goitdunken onser rade ende vriende omme beden wille heren Henrix van der Straten, ridders, gemaict ende geset hebben, maken ende setten, mit desen brieve heren Johan van der Straten, ridder, des vorgenoemde heren Henrix soen, onsen amptman tot Goch, tot Wese, tot Aesperden ende tot Moldich ende dat dair thoe behoirt ende bevelen hem onse ampt vorscreven mit allen sinen thoebehoeren te bewaren ende te boeren dair af alle broeken, groet ende cleyne, yn alle der voegen ende yn allen vorwerden als die brieve ynnehalden, die wij heren Henrich sijnen vader vorsrceven up dat vorgenoemde ampt gegeven hebben mit onsen segel besegelt. Also dat alle vorwerden ende punten yn den selven brieven geschreven sullen spreken up heren