is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recepimus et recipimus tenore presencium in nostrum clericum et familiarem domesticum Johannem de Apeldelderen, clericum 1 raiectensis dioceseos, volentes quod idem exnunc inantea omnibus et singulis juribus, privilegiis et libertatibus gaudeat et fruatur, quibus alii nostri clerici et familiares domestici gaudent, frui habent et utuntur. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo nono die beatorum Innocentium.

Wij Willem van Gulich etc. doen kont ende bekennen dat wy ontfangen hebben ende ontfangen mit desen brieve I rude Lautferts dochter van Bryelaer tot onsen dienstwijve, willich onse vrye wij ff plach te sijn ende in oere stede is weder gegain Agnese Lautfert Stephens soens dochter, die onse dienstwyff plach te wesen ende is weder geworden onse vrye wijff in enen rechte wederwissel. Ende wij hebben gegeven ende geven Truden vurscreven alle alsulke vrijheide, rechte, privilegien ende gewoenten als andere onse dienstlude binnen ende buten onsen landen hebben etc.

Wij Willem etc. doen kont etc. dat wij ontfangen hebben ende ontfangen hebben mit desen brieve Herman die Bosen tot onsen dienstman, willich Herman horich plach te wezen den eerberen heren deken ende capittel des goidshuys sente Martijn tot Embrix, die die heren vurscreven etc. gelijc wij, des horen brieve gesien hebben, overmids onsen raide hebben van der horicheit alinchlich quyt gescholden. Ende wij hebben dien vurscreven Herman gegeven ende geven etc.

24 Junij 1390.

l ol. Ó9V. Wij Willem etc. Ende wij Katerina, bidcr selven genaden hertoginne ende grevynne der landen vurscreven, doen kont allen luden etc. Ende bekennen dat wij bij rait ende goit-