is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

amiciciis complacere cuperemus, affectantes nobis discrete rescribi super premissis. Datum etc.

14 Julij 1390.

Wij Willem van Gulich etc. doen kont allen luden ende bekennen mit desen apenen brieff dat wij gestedicht ende confirmeert hebben, stedigen ende confirmeren, alsulke scheidinge ende deylinge als hier na bescreven steet ende bekennen dat die scheidinge ende deylinge mit onsen willen ende overmids onsen bevele geschiet is en dat ons dat wail genuegt also als die veertyen, die onse amptman ende richter van Veluwen dair toe gesatt ende gekaren hadden, van beyden sijden hebben eyndrechlich gegangen, gescheiden ende gedeilt up heer eyde, tusschen lake ende palen, dat vecne van Wageningen ende van Manen, van der eynre syden van Maenre stutlake ende an dat sticht van Utricht aen die ander sijden, dats is te weten, dat die erffgenamen van Wageningen ende van Berinchem soilen hebben die sijde des vurgenoemdc veens zudewert, ende Derich, here van Lienden ende die erffgenamen van Manen soilen hebben die sijde desselven veens mit der eene sijde neertwert, dair die van Ede ncest geerft sijn ende mit der ander sijden westwert an dat sticht van Utricht ende mitten eynen eynden noertwert ende mit den anderen eynde zudewert, dair die Wageningen ende die van Berinchem neest geerfift sijn. Ende Gadert van Stramprade, onse reyntmeyster ende Arnt ten Boecop, onse amptman in Veluwen ende hoir Kol. 71. erven soilen hebben voir oer kost ende arbeit, die sij dair om gedain hebben, twelff mergen des vurgenoemde veens van Derix heren van Lienden ende der erffgenamen van Manen, mids doirgainden tusschen deyle der van Wageningen ende van Berinchem ende deyle Derix. here van Lienden ende der erffgenamen van Manen vurscreven, gelijch die vurscreven scheidinge gescheyt, gedeylt ende gepailt sijn