is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die nu is ende hier namels komen mach, dat he verware dat nymant in onsen drossaertampt van Gelren enich bier en tapp ten sij gegruyt mit onsen gruyt tot Gelren of hij en heb orloff van onser stat vurgenoemt, op eyn peyn van dryen ponden cleynren penningh, om die af te nemen die darenboven deden, half an onss te keren, die ander helft an onsen stat van Gelren, alsoe ducke ende mennichwerflf dat geschieden, sonder argelist. Voirt soe bekennen wij in desen selven brieve, want wij onse vurgenoemde stat van Gelren gerne gebetert hedden, soe hebben wij derselver onsen stat gegeven ende geven dat wullenampt tot Gelren ind all onse ampt van Gelren doir, mit sulken bogen ind vurwarden soe als onse stat van Goch dat wullenampt in onsen stat van Goch ind in den ampt van Goch dat van onsen seligen vurvaderen ende van ons heefft, soe dat nymant geen gewant maken en sall in onse stat ende ampt van Gelren vurscreven hij in sij burger in onsen stat van Gelren vurscreven ende dair bijnnen wonachtich. Ende dat Fol. 72. onse stat van Gelren moigen dat wullenampt vurscreven hogen ende legen ind koren dair van te nemen, bij raide der burgermeister ind scepenen onser stat van Gelren vurgenoemt ind biden geswaren van den wullenampt vurgenoemt, die sij dairthoe kosen soilen in alle der manieren als dat yn onser stat van Goch gewoenlich is. In orkonden etc. Datum anno Domini 1390 feria quarta post Divisionem apostolorum.

Ich Willem van Ysendaren, knape, doen kont allen luden mit desen apenen brieve ende bekenne dat ich mit den hogebaren vursten mijnen lieven ende genedigen here heren Willem van Gulich, hertoge van Gelre ende greve van Zutphen, van alre scholt die he mij sculdich is geweest van allen voer geledenen tijden dat were in brieve off buten brieve, van den ampte tot Zaltbomel, van Bomelrewert ende