is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Tielrewert off van enigen anderen saken wilker kunne dat die oic weren ende in wat maniren die geschiet sijn, thent up huden desen dach datum dis brieffs, bin gentzliken ende altomael verliket ende scheiden ende schelden hem ende sijn erven ende nacomelingen voir mij ende minen erven dair aff ende van allen anspraken, vorderinge ende pachte als ich heb ende vorderen moicht up mijnen genedigen heren vurgenoemt ende up sijnen heerlichede, hertogdom ende graesscap vurscreven los, ledich ende quijt. Ende bekenne vur mij ende minen erven dat mijn genedigen here mij dair af genoich gedain heefft, beheltelich mij alsulke twe dusent alde schilde als he mij na inhalt sijnre brieve bewijs heefft binnen X jaren te boren ende uytgenamen alsulker borchtuchten als ich voir hem an Heydenric van Oer ende Werner Roembergh ende hoeren erven gelaifft hebbe. Voirt soe schelde ich quyt alle diegene die mij gehindert hebben bij mijnen genedigen here vurgenoemt van alle alsulke vorderingen ende saken, als ich vorderen ende hebben moicht up hoen van der hindernisse wegen vurscreven ende gelave in gueden truwen die vurscre\en saken quyt te halden als vurscreven is ende nummermeer te vorderen. Alle argelist uytgeseget. In orkonde etc.

Een gelijkluidende gezegelde acte op perkament, gedateerd Goedesdages na sinte Margaretendag 139®» berust in het rijksarchief te Arnhem.

Overgedrukt Nijhoff III, n". 156.

Wij Willem van Gulich etc. ende bekennen dat wij van gerechter scholt schuldich sijn Willem van Ysenderen twe dusent goide aldene guldene schilde, goet van golde ende gerechte van gewichte, off goide geliken payment dair voir dien selven alden schilden gelijch goit in den tijden der betalingen hier na beschreven, in onsen landen genge ende geve, wilken II" alde schilde vurscreven off payment dair