is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boeren uyt onser alinger karentienden die wij jairlix hebben uyten alingen Wageningerbroick, mit sulken vurwarden dat onse renthemeister die indertijt is in onsen lande van Veluwen vurscreven die vurscreven thyenden sall alle jair verkoepen als he duirste mach ende doin, alle alsulc geit als die selve tyenden soilen gelden an hant ende thoebehoiff Agnesen ende hoire kyndere vurscreven off hoire off der kyndere erven verwissen ende betalen yn afslach der alingen summen gelts vurscreven die wij hoen sculdich sijn thent hem die alinclich betailt is. Ende wij gelaven voir ons, onse erven ende nacomelingen Agnesen ende hoiren kijnderen vurscreven off hoiren off der kinder erven die vurscreven summe gelts die wij hem sculdich sijn als vurlol. 74v. screven is alinclich te laten heffen ende boeren jairlix uyt onser alingen thienden vurscreven gelijck vurscreven steet ende sij dair an nyet the hynderen noch te ontsetten, noch doin noch laten hynderen off ontsetten van yemant yn enigherwijs, thent hem die alinge summe gelts die wij hem sculdich sijn alinclich betailt sy, sonder argelist. In orkonde des hebben wij hertoge ende hertoginne vurscreven. Ende want wij onsen lieven neven, rait ende oversten renthemeister, heren Henrich van Steenbergen, praist van Audemunster tUtrecht, alle onse renthen van allen onsen landen ende heerlicheiden ende (jradert van Stramprade, onsen lieven knaip, rait ende rentmeister yn Veluwe bij weten ende goitdoncken ende wille spraists vurscreven onse renthen yn Veluwen verbrieft hebben. Soe hebben wij hem gebeden dat dese saken vurscreven mit hoiren weten, wille ende goitdoncken geschytt sijn ende des in orkonde hoir segelen bij dat onse an desen brieff hebben gehangen. Ende wij Henrich, praist ende overste rentmeister ende Gadert van Stramprade, rentmeister in Veluwen vurscreven, bekennen dat dese saken ende wijsinge mit onsen weten ende wille geschiet sijn. Ende hebben des in orkonde ende van geheite