is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijnen gnedighen heren heren Willem, hertoge van Gelre greve van Zutphen, van allen anspraken, eyschingen ende vorderynghen als ich off yemant van mynre wegen hebben moight an den selven mijnen gnedighen heren off sijnen erven, nacomelingen ende heerlicheiden. Welker kunne dat die anspraeke, eyschinghe ende vorderinghe syn off hebben geweest ende oick woe die genoempt sijn off soe woe men die noemen mach, van allen voirledenen tijden thent up huden desen dach datum des briefs. Ende bekenne dat die selve mijne gnedighe here mij dair aff genoich gedain heeft ende dat ich hoen des bedancke ende schelde hem sijne erven, nacomelinghen ende heerlicheide dair aff los, ledich ende quyt voir mij ende mijnen erven, beheltlich doch mij ende mijnen erven mijns amptsbriefs van tusschen Maze ende Wale ende alsulken vyff ende twijntich hondert alden schilde ende vorwarden als yn den selven mijnen amptbrieff geschreven sijn, welken amptbrieff mijne gnedighe here vurscreven mij nu heden up datum desen brieffs gegeven hefft. Alle argelist uytgescheiden. In orkonde mijns segels dat ich an desen apenen brieff hebbe gehanghen. Gegeven int jair ons Heren dusent driehondert ende tnegentich in die Cosme et Damiatii martirum beatorum.

12 October 1388.

01.78a. Universis presentes litteras visuris et audituris Wilhelmus, primogenitus Juliacensis, dux Gelrie et comes Zutphanie, ad futuram rei memoriam notum facimus, quod inter serenissimum et illustrissimum principem dominum Karolum, Dei gracia Francorum regem, et nos tractatum est in hunc modum. Primo, quod si contingeret in futurum, quod nos guerram sive dampnum aliquid inferre intenderemus ipsi domino regi sive regno suo Francie, hoe per annum ante notificabimus eidem domino regi per litteras nostras patentes sigillo nostro sigillatas, imperio Romano excepto. Item quod

13