is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

adherentibus suis in hac parte universis bonam sanam antiquam et firmam reconciliacionem de talibus guerris, quas nos et nostri subditi et complices seu adiutores et nobis adherentes in hac parte universis hucusque habuimus contra eundem ducem Borgondie, et per istam reconciliacionem erunt ab utraque parte occisi contra occisos, dampna contra dampna, rapine contra rapinas, incendia contra incendia quiti et quita et quilibet ad sua feoda restitutus. In cuius etc. Datum ut supra.

17 September 1382.

Fol. 78b. Datum pro copia.

Wij Willem van Gulich, bi der genaden Gods hertoge van Gelre ende greve van Zutphen, doin kont allen luden ende bekennen overmits desen openen brieve, want die eersame manne her Herman van Goch, segeler des hoefs van Colne, onse lieve getruwe rait ende vrient, ons ende onsen gemeynen lande mit groten gonsten ducke ende vele tot onsen orber bij gestaen heefft ende ons noch dach bij dage bij steit ende sijn guet ende sijnre vriende guet ende haeve tot onsen ende onss lands kenlike noyt uytghevet ende uytleent. Ende woe wale he van ons sommige brieve ende burgen up een gemeinde summe gelts heefft, so vellet doch duckwijl als ons noyt overkoempt, dat he ons anstaden steit mit sijnen ende synre vriende guede buten brieven ende sekerheyt ende op gantze geloeve. Ende want wij oick den burgen heren Hermanne ende sijne erven in desen saken also besorgen wijllen, dat he noch sijne erven des in ghenen schade noch achterdele en komen, hier omme so wijllen wij ende verkyesen voer ons ende voer onse erven up onse land off dat sake were, dat den vurscreven heren Hermanne, sijnen erven off heldere des brieffs nyet genoech en geschieden van den summen gelts, die wij hem overmits brieven ende sekerheyt schuldich sijn ende tot alsulken tijden