is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dusent alde gulden schilde der munten ende payments vurgenoemt te Kirsmisse na datum dis briefs neest volgende ende dusent schilde van denselven Kirsmisse oever eyn jaire neestvolgende of bijnnen vertijn nachten. Mer weert sake, dat wij des nyet en deden ende versumelic dair an wurden in deile of te male, dat Got verbieden moit, so soilen wij hertoge vurgenoemt mit vin perden ende wij ende wij etc. burgen vurscreven soilen mallic mit li perden tot maningen Heidenrix van Oer of Heidenrix of Heinrix, sijnre soene, of eyns van hoen drien, die helder dis briefs were of hoere erven, yncomen of wij hertoge vurscreven moigen eynen goiden man mit Uil perden vur ons ende wij burgen vurscreven male eynen goiden man mit II perden vur ons senden tot Wesele in die stat in eyne heersame herberge die he of sij ons wisen soilen, aldair te leisten na goider lude sede, van danne nyet te scheiden wij en hebben Heydenric van Oer of Heidenric of Henrix, sijnen soenen. of hoere eyn van hoen drien, die helder dis briefs were of hoeren erven, van den twendusent alden schilden van allen cost ende schaden, die dair op tot bescheideliker bewisingen ende rekeningen gegangen were, irst voldain gentzliken ende all wail betailt. Ende weirt dat wij des nyet en deden gelijc vurscreven steit, so moigen sij die IIM alde schilde ende pene vurscreven wijnnen te joeden woker of te lomberden schaden of sij moigen also gelieken schaden selve rekenen op dat vurgenoemde geit ende dat van ons nemen ende heisschen mit desen brief, sonder wederspraike van ons of van onsen erven of nacomelingen ende wij soelen hoen voldoen ende volcomeliken betailen hoeftstoile ende pene vurscreven mit allen schaden die dair op gegangen were tot bescheidliker bewisingen ende rekeningen. Voirt, want Heidenric van Oer vurgenoemt ende Heidenric, sijn soen, ons hertogen vurscreven ende onse erven orvede ende verlofnisse gedain hebben, so soilen sij nochtant hoer vurge-