is toegevoegd aan je favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheidliker bewisingen ende rekeningen gegangen were irst voldain gentzliken ende all wail betailt.

i October 1386.

Fol. 82. Wij Wilhem etc. doin kont etc. vur ons ende onse erven, dat wij schuldich syn van gerechter scholt Heinric Gothen, burger tot Dansic, sijnen erven of he nyet en were, hondert Gelressche gulden die he vur ons an onsen urber ende nut uytgeleeght ende betailt heeft. Welke hondert gulden vurscreven wij vur ons ende onse erven gelaeft hebben ende gelaven in goident ruwen Heinric vurscreven en sijnen erven of he nyet ende were wail te betailen ende te verrichten nu sente Peters misse ad Cathedram neest comende tot Dordrecht in Reyners huys van Kalker of bynnen vertynnachten dair na onbegrepen, sonder ennich langer vertoch maninge ende argelist. In orkonde etc. Datum anno LXXXM die beati Remigii confessoris.

1 October 1386.

Wij Wilhem etc. doin kont allen luden ende bekennen vur ons ende onse erven oevermids desen brief, dat wij Giesbrecht van Herwinen, Lubbrecht Maessoen ende Deric Cumhaer Janssoen ende hoere erven quytgescholden hebben ende quytschelden oevermids desen brief, als van alsulken doitslage als sij gedain hebben in Deric Moll ende voirt van allen broeken die sij tgegen ons ende onse heerlicheit gedain ende gebroeckt moitten hebben, thent huden op desen dach datum dis briefs. Ende hebben gelaeft ende gelaven in goeden truwen oevermids desen brief vur ons ende onse erven dese broeken vurscreven van Giesbert, Lubbrecht ende Deric vurgenoemt noch van hoeren erven nummermeer te vorderen noch te eysschen noch doin noch laten vorderen in eynger wijs van onser wegen, sonder argelist. In orkonde etc. Datum anno Domini LXXXVI1" die beati Remigij confessoris.