is toegevoegd aan je favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij Wilhem etc. dat wij gegeven hebben ende geven mit desen brieve Gertruden van Arkenteel alsulken provande die tot onser gichten hoert mit allen hoeren toebehoeren als tot Arnhem in sentc Claren bomgart, oevermids dode Philippen Johans dochter ledich woirdcn is, ende ontbieden allen dienghenen dair sich dat an geboert dat sij Gertruden vurscreven tot der vurgenoemde provanden mit allen hoeren toebehoeren ontphangen ende toelaten ende hoer dair af genoich doin tot allen tijden, als sich dat geboert sonder ander bevelinge of gebot van ons dair af te wachten, sonder alle wederseggen ende argelist.

Simili modo pro Yden Berssen de prebenda ibidem vacante per mortem Aeden Ketelhoits.

10 October 1386.

Fol. 82". Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij Heinric ende Meynolt Willems Donnelts kyndere ontfangen hebben ende ontfangen oevermids desen brief vur onse vrije dienstlude, also dat sij alles rechten ende vrijheit gebrueken ende hebben soelen als andere onse dienstlude bijnnen ende buten onsen landen te hebben ende te gebrueken plegen. Ende ontbieden hier omme allen onsen rentmeisteren, amptluden, richteren ende penderen die nu sijn of her namaels wesen soelen ende voirt allen onsen ondersaten, dat sij Heinric ende Meynelt vurscreven vur onse dienstlude hebben en halden ende sij dair vur verantwerden an allen steden dair hoen des noit geboeren mach ende dat sij die vurscreven Heinric ende Meynelt alles rechten ende vrijheit gonnen ende gebrueken laten als andere onse dienstlude bijnnen ende buten onsen landen hebben ende te gebrueken plegen, want wij dat gedain willen hebben. In orkonde etc. Datum anno LXXXVIto die beati Victoris.