is toegevoegd aan je favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noit geboeren mach, want wij dat gedain willen hebben, sonder argelist. Datum anno Domini 13871'" die beati Valentini.

tol. S3V. is onbeschreven.

tol. 84. Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij quyt geschulden hebben ende quytschelden oevermids desen apenen brief heren Willem, here van Bronchorst, Giesbrecht ende Vrederich van Bronchorst, gebruedere, sijne soene ende hoer knecht ende gesijnde ende alle die gene die van hoeren wegen te schaffen hebben gehadt, van allen anspraiken, tichten ende saken die wij tot hem moegen te seggen hebben in eynger wijs, thent hueden op desen dach toe datum dis briefs, dat an ons of an onse heirlicheit in eynger wijs dragen macht, also dat wij noch onse erven ende nakomelinge sij noch hoere erven nummerme dair omme anspreken en soelen noch doin noch laten anspreken in geynre wijs, alle argelist uytgescheiden. In oirkonde etc.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij heren Willem, here van Bronchorst, Giesbrecht ende Vrederich van Bronchorst, gebruedere, onsen lieven neven, gegeven hebben ende geven overmids desen apenen brief, dat wij noch onse erven oever hoere guyde so wair die in onsen lande gelegen sijn nyet en soelen richten noch doin noch laten richten of beclagen ende oec dat wij noch onse erven noch geyn richter van onser wegen dair oever sitten soelen, dat over des heren van Bronchorst ende sijnre soene of hoere erven voerscreven guyde gericht werde of dat sij hoere guyt oevergeven, sonder argelist. In oirkonde etc. tusschen dit etc.

tol. 84*. is onbeschreven.