is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ol, 85. Werner Buffel van Gusten, ten behoeve van zijne vrouw beleend met den hof te Bloymendal, des anderen dages na sente Laurentius (// Aug.) 1385.

lol. 85*. is onbeschreven.

1382.

'ol, 86. Wij Willem van Guylge, bij der genaden Goits hertoge van Gelre ende greve van Zutphen, maken kont en kenlich allen luden dat wij bij raide ende guytdunken onss gemeynen raits ende onser vriende eynen edelen man Gijselbrecht, aldsten soen heren Willems heren van Bronchorst, onsen lieven neve, gesett ende gemakt hebben, setten ende maken, oevermids desen brief onsen drossete ende amptman in onsen lande ende graisschap van Zutphen mit allen sijnen toebehoere des ampts voerscreven, voer tien dusent gulden alde schilde, munte des keysers van Romen of des koninxs van Vrancrijke, guyt van golde ende recht van gewichte, die hij ons geleent ende wail betailt heeft ende wij noch onse erven noch nymant van onser wegen noch van onsen erven noch nakomelingen wegen den voerscreven Giselbrecht of sijne erven ontsetten en soelen noch doin noch laten ontsetten van desen voerscreven drossetes ampt, thent der tijt toe dat wy of onse erven oen of sijnen erven voll ende all wail betailt hebben die tyendusent alde gulden schilde voerscreven of ander payment dair voer gelijck guyt in der tijt der betalingen. Ende soelen hem dat voerscreven geit vrij ende kommerloess in der tijt der betalingen leveren ende betalen op onsen cost anxt ende arbeit tot Bronchorst of tot Batenborgh of tot Borclo, op den oeversten huyse desen drien husen een wilkoer sij ons of onsen erven dat laten weten ende sij dan kiesen. Voirt sijnt vorweerde, so wes van desen voerscreven drosset ampt komen ende vervallen sall bijnnen drien jairen na datum dis briefs neest