is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebreeck soelen Gijsbrecht voergenoemt of sijne erven moegen slaen ende hoegen ellichs jairs na beloip der tijt op die principael summe der tien dusent alder schilde voerscreven. Ende wij noch onse erven ende nakomelinge noch nymant van onsen of onser erven ende nakomelinge wegen en soelen Giesbrecht voergenoemt of sijne erven ontsetten noch doin noch laten ontsetten in eyniger wijs van den voerscreven drossetampt, hem en sij tirst voll ende all betailt dese voerscreven tiendusent alde schilde ende vort alle geit van cost dat dair op gegaen wair na beloep der tijt dat sij dat vorscreven ampt inhedden. Voirt so soelen Giesbrecht voergenoemt of sijne erven hebben die visscherie in Bakervrede, van Slagervonder tot Wyndelinck toe in die Yssel, als die gelegen is ende also als dieselve visscherye ons ende onsen heirlicheit toebehoirt, thent der tijt dat wij of onse erven hem voldaen hebben van den tiendusent alden schilden ende costgelde voerscreven na beloip der tijt dat sij dat voerscreven ampt inhedden.

Voirt weirt sake, dat Giesbrecht voergenoemt of sijne en-en cost deden mit hoeren vrienden ende gesynde of dat Giesbrecht voergenoemt of sijne erven of hoere vriende, hulpere ende gesynde nederlegen ende gevancgen worden, dat Got voerhuede, of dat sy perde of resyge have verloeren van onsen wegen omme des voerscreven drossetampts wille, den cost, gevencknisse ende verluyss soelen wij of onse erven hem beleggen of doin beleggen ende hoere hoefthere dair aff wesen ende wij noch onse erven en soelen den voergenoemde Giesbrecht noch sijne erven van den voerscreven drossetampt nyet ontsetten noch doin noch laten ontsetten, wij en hebben sij hoere vriende, hulpere ende gesijnde beleget ende gequyt van allen cost, gevencknisse ende verluyss voerscreven tot besche'denre rekeninge ende bewisinge onss of onsen erven dair af te doin. Wert oec sake, dat in eynicher mangelingen ende gescheef omme des

14