is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drossetamptz wille voerscreven ymant doit bleve in eniger wijs, des soelen wij of onse erven Giesbrecht voergenoemt of sijnre erven hoefthere wesen. Voirt weirt sake, dat Got den voergenoemde Giesbrecht of sijnen erven of hoeren vrienden hulperen of den genen die in den voerscreven ampt geseten sijn selichden, dat sij gevancgen vyncgen ende nedertoegen van des amptswegen voerscreven, die gevancgen soelen sij ons of onsen erven sonder vertoch Fol. 87. overleveren tot onsen wille ende versueke. Mer wes van dien gevancgen queme ende dair sij op geschatt worden, die een helft dair af soelen wij of onse erven hebben ende behalden ende die ander helft dair af soelen Giesbrecht voergenoemt of sijne erven hebben ende die soelen wij of onse erven sonder eynich wederseggen hem geven ende doin uytreiken in affslage der summe gelts sijns drossets ende sijnre brieve die hij dair op heeft. Oec sijnt vorwerde, oft sake were dat die voergenoemde Giesbrecht of sijne erven of sijne hulpere, vriende ende gesijnde van onsen wegen omme des drossetampts wille voerscreven gevancgen weren, dat Got voerhuede, so wat gevancgen Giesbrecht voergenoemt, sijnen erven of sijne hulpere, vriende ende gesellen dan gevancgen hedden, dair solden die voerscreven Giesbrecht of sijne erven, hoere hulpere, vriende ende gesellen die gevancgen weren sich mede moegen quiten also verre als die gevancgene rekenden ende werdich weren, ende gebreeck Giesbrecht voergenoemt of sijnen erven, vrienden, hulperen ende gesynde was dair an, dair af soelen wij of onse erven hoere hoeftheren sijn gelijck voerscreven is ende dat moegen sij slaen ende halden op dat drossetampt voerscreven ende wes die gevancgene beter weren dan Giesbrecht ende sijnre erven, hulpere, vriende ende gesellen, gevencknisse ende verluyss, die een helft dair aff soelen wij of onse erven hebben en soelen die ander helft dair aff Giesbrecht voergenoemt of sijnen erven uytreyken en doin uytreyken ende