is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van gewichte, als van wijnen die he ons hertoge voirgenoemt guetlic ende dencklic tot onsen kenliken nut ende orbar verkocht ende geborght heeft, willike twee dusent ende vierhondert goide alde sware gulden schilde wij saeckwolde vurgenoemt samentlich gesekert ende gelaeft hebben, sekercn ende gelaven, in goiden truwen den voirgenoemden heren Herman of helder des briefs te verrichten ende wail te betalen bijnnen Colne in sijn seker ende vry behalt, tusschen dit ende sente Remeys dach des heiligen bisschops neest toekomende, sonder enich langer vertrecken. Weert sake, dat wij an der betalinge vurscreven versumelich worden in dele of te maele, so hebben wij gesekert ende gelaeft, sekeren ende gelaven, in gueden truwen overmids desen brief, dat wij Willem, hertoge van Gelre vurscreven, tot maningen heren Hermans vurgenoemt bijnnen Colne in eyn herberge, die ons ende onsen mede saeckwolden voergenoemt bewijst wiirdt van heren Herman vurgenoemt of van sijnen sekeren bode, ses man mit ses perden senden soilen bijnnen achte dagen daer na, dat wij van heren Herman vurgenoemt gemaent weren gelijc vurscreven is, ende wij Heinrich, proest, Willem van Broichusen, Heinric van der Straten, Mys, deken, Nycolaus, pastoir, Heinric van Wijck, rade, Aernt van Hoemen, Willem van Steynbergen, Jacob van Momfort, Johan Mompelier van Overhage, ol. 96*. Aernt van den Gruythuys, Geerlach Kempinc, Derich Dous, Johannes Vighe, Johannes Stouve ende Elbert van Eyle voerscreven soilen, desselven gelijx oic tot maningen heren Hermans voirgenoemt bijnnen achte dagen derselver maninge neistvolgende, mallich van ons eynen goeden man mit eijnen perde senden in die selve herberge aldair te liggen ende te leisten op onss selves koste ende pande tot gueder lude rechte. Ende dese voerscreven maninge sel her Herman voirgenoemt kont doen of doen doen mit sijnen apenen brieven of mit sijnen sekeren bode ons hertoge voirgenoemt