is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des voirgenoemde principail briefs de in allen sinen muegen blijven sal of uns neit genoich en geschege is vurscreven. Ende soe wanneer dat ons van desen vurgenoemde VIM gulden op dese voirgenoemde termyne alentliken genoech geschiet is, soe soelen \vi of onse ervren sunder unreidlick vertreck ende wedersprake oeverlieveren onsen lieven genedigen heren van Gelre voirscreven of sinen siekeren baeden den principail schultbrief sprekende van desen voirgenoemde sess dusent gulden ende besiegelt mit sinen ende sijnre burgen siegelen. Oec soe soelen wij als dan oevergeven alsulke aychtbrieve die wij hebben van den rijcke sprekende op dat landt ende undersaeten van Gelre. Oec soelen wi als dan mit oeverlyeveren sulken brief als onse lieve genedige here van Gelre voirscreven ons nu op dese nuwe termyne mit smen siegele alleyne besiegelt gegeven heeft mit alsulken consentbrieven als ons die burgen dar up besiegelt hebben. Voert meer so soelen wij als dan onsen lieven genedigen heren van Gelre vurscreven oevergeyven enen quitantienbrief mit onser drier of unsen erven siegele besiegelt, als dat ons alentliken genoch geschiet sij als van alsulken winen, namen ind schaeden als ons in sinen lande ende van sinen undersaeten genomen, geschiet ende gedain is in der bester formen als sich dat heischt ende geboert, sunder argelist. In orkunde ende getuychnisse der punten soe hebben wij Johan Claetze, Reynart Claetze ende Willem Ryperbant vurgenoemt onse ingesiegele an desen brief gehangen. Datum etc. ut supra.

Op den kant der acte staat geschreven: HanC litteram ego faciam ingrossari in lingwa Colonie et etiam faciam sigillari.

Ich Gerart etc. bekenne openbaerlich mit desen brieve wie wael die eirberen Johan Claetze ende Reynart Claetze, gebruedere ende Willem Ryperbant, burgere tot Coelen,