is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den hoegeboeren mijnen lieven genedigen heren, heren Willem van Gulich etc. gelencgt hebben sess dusent gulden die he un schuldich is, dat vur ich sijn burge worden bijn ende leistinge gelaift hebbe als die principael brieve die dar up gegeven sijnt ynne haldent ende die termijne der betalijnge der voirgenoemde sess dusent gulden gelenget ende gewandelt hebben, soe wil ich doch ende bin in der Fol. 99v. voergenoemder burchtucht blijven mit allen vurwerden, verbunde ende gelaefden als ich in den voirgenoemde principail brieven verbunden byn, die in allen oeren muegen bliven soelen ende en soelen niet gekrenckt sijn mit der lengungen ende wandelungen der voirgenoemde termijne. Ende des toe orkunde ende stedicheit hebben ich Gerart vurscreven mijn siegel op desen apenen brief gedruckt. Datum etc.

Deze acte is doorgehaald. Op den kant staat: Hic est erratum, ergo regas te iuxta aliam notam.

31 Julij 1386.

Wij Johan ende Reynart Claetze, gebruedere ende Willem Ryperbant, burgere tot Coelen, doin kunt allen luden oevermitz desen apenen brieve dat wij ontfangen ende opgeboert hebben van den etc. dusent gulden in afslach alsulker sess dusent gulden als onse lieve genedige here, de hoegeboeren ende homechtige hertoge van Gelre ende greve van Zutphen, ons schuldich is te betalen op sess termijne, als die brieve die wij dar op mit sijnen ende sijnre burgen siegelen besiegelt hebben claerliken ynne haldent ende begrypent, van wilken dusent gulden voirscreven wij onsen lieven genedigen here van Gelre voerscreven ende den etc. ende alle die gliene die dat antreffen mach als van den yrsten termijne los, ledich ende quijt schelden. In orkunde ende getuychnisse der betalyngen deser dusent gulden voirscreven hebbe wij Johan Claetze, Reynart Claetze ende Wilhem Ryperbant