is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of sijnen erven ellix jairs van desen neesten acht jairen vurgenoemt llc gulden Gelressche of Hollantscher munten uyt onser herfstbeden vurscreven uytreicken ende betailen sonder anders ennich beveel dair af van ons te hebben of te wachten, want wij dat gedain willen hebben. Alle dese punten hebben wij gelaeft ende gelaven in gueden truwen oevermids desen brief vur ons ende onse erven vast, stede ende onverbrecliken te halden ende te doin halden, sonder argelist. Ende hebben in orkonde dis onsen segel etc. Ende want wij heren Heinric van Steynbergen etc., onsen lieven neve, rayt ende rentmeister, verbrieft ende versegelt hebben alle onse renten, beden ende schattingen onss lands van Gelre te heffen ende te boeren na ynnehalt synre brieve die he dair op van ons heeft. So hebben wij hem gebeden dat he sich dese bewisinge vurscreven lief wil laten wesen ende alle dese punten vurgenoemt mit ons gelaven te halden

ioov. in alle der maten als vurscreven steit ende sijn segel bij dat onse an desen brief hangen. Ende ick Heinric rentmeister des alingen lands van Gelre, etc. bekenne dat alle punten vurscreven mit mijnen weten ende gueden wille geschiet sijn ende heb dairomme gelaeft ende gelave in gueden truwen oevermids desen brief alle dese punten gelijc vurscreven stain mit mijnen lieven genedigen heren van Gelre vurgenoemt vast, stede ende onverbrecliken te halden ende te doin halden ende dair weder nyet te doin noch te werven oevermids mij of anders ymant in gheenre wijs ende heb des te getuge mijn segel van geheite mijns lieven heren van Gelre vurscreven an desen brief gehangen. Gegeven.

100». Wij Willem etc. doin kont etc. dat want her Herman van Goch, segeler nu ther tijt tot Colne, onse lieve rayt ende vrient, dair nae dat wij hem bewijst hadden mit onsen besegelden apenen brieven dusent ende vijfhondert alde swair

'5