is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geset ende gemaeckt, setten ende maken, onsen tolner tot Tiele onsen toll aldair te verwairen, te heffen ende te boeren van onser wegen ende tot onser behoeff als drie alde Tornoessche groten van eiken voeder wijns dat dair geboeren mach ende sall te komen ende also voirt na beloep van allen anderen guede dat dair comen mach ende sall, willich geit wij in onse tolle kiste geworpen willen hebben. Ende hebben vur ons ende onse erven gelaeft ende gelaven in gueden truwcn oevermids desen brief den vurgenoemde Johan van Merten van onsen vurgenoemde toll tot Tiele nyet tonsetten noch doin noch laten ontsetten in gheene wijs. Wij en hebben hem of sijnen erven of he nyet en were die twehondert alde schilde munten ende payments vurscreven gentzliken ende alincliken uytgereickt ende betailt. Weert oic sake dat wij Johan van Merten vurscreven van onsen vurgenoemde toll ontsetten of doin of laten ontsetten wolden of dat Johan vurscreven van onsen toll vurscreven ontsett wolde wesen omme enniger saken wille die ons of hem anvallen mucht. So soelen wij Johan vurscreven of sijnen erven die twehondert alde schilde vurscreven of ander gulden geit dair vur als vurscreven steit uytreiken ende wale betailen of doin uytreiken ende betailen bijnnen eynen maent dair na aireneest volgende, dat wij hem of he ons dat weten laten ende nochtant en soelen wij Johan vurscreven van onsen toll vurscreven nyet ontsetten noch doin noch laten ontsetten, wij en hebben hem of sijnen erven twehondert alde schilde munten ende payments vurgenoemt tyrst gentzliken all ende wale betailt. Voirt so hebben wij vur ons ende vur onse erven Johan van Merten vurgenoemt bevalen ende bevelen oevermids desen brief onse slot ende borch tot Tiele, die te halden ende te verwairen van onser wegen ende tot onser behoiff, dair af wij hem jairlix geven soelen vur sijne cost also lange als he die halden ende verwairen sall alle jaire vijf ende twintich