is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gude alde swaire gulden schilde, munten ende payments als vurscreven steit, die he heffen ende boeren sall jairlix uyt onsen toll tot Tiele vurscreven, dan off hc ons of onsen rentmeister van onser wegen guede bescheiden bewisinge ende rekeninge doin sall, ende hebben hem gegeven ende geven oevermids desen brief tot vollost sijnre cost onse water ende visscherie die tot onsen borch ende slot tot Tiele vurscreven behoerende sijn. Ende weirt sake, dat wij op onse slot ende borch tot Tiele vurscreven ennige lude meer leggen of halden wolden, die sall Johan vurscreven aldair ontfangen ende halden van onser wegen ende wij soelen hem geven ende betailen na beloep vur eiken man den wij dair gelacht hedden wat redelic ende beschedeliken were na gueder lude duncken ende seggen. Alle dese punten ende vurwerde vurscreven hebbe wij hertoge vurscreven vur ons ende onse erven gelaeft en gelaven in gueden truwen oevermids desen brief Johan van Merten ende sijnen erven vurscreven vast, stede ende onverbreeclic te halden ende tc doin halden. Alle argelist uytgescheiden. In oirkonde etc.

ol. io2v. Johannis de Merten. Super theoloneo Thilensi.

ol. 103. Wij Willem van Gulich, bi der genaden gaids hertoge van Gelre ende greve van Zutphen ende Catherina van Ilollant, bi derselver genaden hertoginne ende grevynne der lande vorgenoemt, doen kont ende kenlych allen luden dat wij bi rade ende goitduncken onss raids einne gaisten wille die wij hebben tot Margrieten van Wijck ende omme menigen truwen dyenstc den sy ons ducke gedaen heeft ende noch doen mach derselver Margrieten gegeven hebben ende geven avermids desen apenen brieve twintich aude scilde des jaers of paymente dat daer goit voer is, dats te verstaen tyen aude scilde yrst aen op nu sente Martens misse in den wijnter te boren uyt onsen marek tollen tot Arnhem ende tyen aude scilde opten heyligen Palmdach