is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

screven is. Ende willen dat her Johan, her Robbert ende Gadert voerscreven alle die gene die hoer gelijck ons selven niet gevolgich, gelioirsam off behulpich als vurscreven is ende weren dwingen mogen mit alre macht ende penen ende mit allen rechten ende gerichten, hoge ende legge, gelijck off wij dat selve deden. Ende soe wat her Johan, her Robbert ende Gadert vorscreven off yemant van hoerre wegen dair in off in enigen anderen saken van deser voerscreven onser bevelenysse wegen deden off soelen doen doen, des sullen wij hoin gestaen ende hoir hoeftheer daeraff wesen ende sij ende hoer erven schadeloes daer afï halden ende alentliken ontheffen aen allen steden daer sij des sementliken off gedeylt te doen hedden off te doen sullen hebben. Voirt soe hebben wij heren Johan, heren Robbert ende Gadert voerscreven ende alle diegene die sij omme onser bevelenisse wille voerscreven tot hem nemen mit allen hoeren gesijnde, knechten, gueden ende haeven genaemen in onse beschirmenisse ende verantwerdinge ende willen dat sij vrij ende veylich sijn in onsen onsen landen Pol. io5v. ende steden, binnen slaeten ende buten slaeten onser voerscreven lande gelijck onss selven, ende soe wie tgegen hem dede dat die tgegen ons mis doe gelijck onss selven, ende dat wij heren Johan, heren Robbert ende Gadert voerscreven dat soelen doin richten ende beteren tot hoeren versoeken sonder vertoch off yemant, he were wie he were, hier tgegen dede. Voirt soelen wij heren Johan, heren Robbert ende Gadert voerscreven ende alle die gene die sij omme onsen voerscreven bevelenisse wille tot hoer nemen, ontheffen ende scadeloes halden wail ende alentliken quyten van allen costen, gevencknissen, peerden ende scaden dien sij deden off leden ommermeer van onser bevelenisse wegen voerscreven endat dat daer aff comen mochte off sall tot besceideliker bewisinge ende rekeninge ons daer aff te doen. Alle dese punten voerscreven hebben wij hertoge voerscreven