is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dedingen als sij van den vurgenoemde huyse Midlair gededingt hebben doe ons dat opgegeven wert. In orkonde etc.

Fol. I09v. is onbeschreven.

15 Junij 1388.

Fol. 110. Wij Willem van Gulic, bider genaiden gaids hertoge van Gelre ende greve van Zutphen, doin kont allen luden die desen brief soilen sien of hoeren lesen dat wij schuldich sijn van geleende gelde heren Gerit, heren van Culenborgh ende van der Leek, twedusent gude Gelressche of Hollantsche gulden alsulke als man nu ther tijt muntet ende sleet, die wij gelaeft hebben ende gelaven in gueden truwen oevermids desen brief als eyn principael saecwolt ende burge vur ons ende vur onse erven heren Gerit, heren van Culenborgh vurscreven of sijnen erven of he nyet en were of helder dis briefs mit hoeren wille wail te betalen, te leveren ende te kusten bynnen der porten tot Culenborgh op sente Remeysdach na datum dis briefs neest comende. Weert sake, dat wij hier vurgesett hebben eersame lude als her Heinric van Steynbergen, praest tOudemunster tUtrecht, heren Giesbert, heren van Vyanen ende van den Goye, heren Heinric, heren van Gemen, her Willem van Drueten, her Heinric van der Straten, riddere, Willem van Ysendaren, Johan van Hoemoit, Johan Mompelier van Oeverhage ende Johannes Vyge, knapen, tot maningen des heren van Culenborgh vurscreven of sijnre erven of he nyet en were of helder dis briefs mit hoeren wille, die sij ons deden mit hoeren brieven of mit hoeren sekeren bade, yncomen binnen der porten tot Culenborgh eyn yetlic van ons ridders mit twee knechten ende mit drien perden ende eyn yetlic van ons knapen mit eynen knecht ende tween perden tot Hillen huys van Beesde dair sij nu ther tijt wonachtich is, dair ynne te liggen ende te leisten als gaste