is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagelichsche maeltijden te eten tot rechten tijden als guede eersame lude plegen te leisten, ons selven te wijnnen an den weert ende ons selven dair af te quieten, of wij Willem, hertoge van Gelre vurscreven, moigen vur ons twe guede manne ellic mit tween knechten ende drien perden. Ende wij burgen, ridders, moigen ellic eynen goiden man mit tween knechten ende drien perden ende wij knapen vurscreven moigen ellic eynen goiden man mit eynen knecht ende tween perden vur ons senden te leisten in die herberge vurscreven, gelijc costlike ons selven als vurscreven is. Voirt sint vurwarde, als vertynnacht leden sijn na sente Remeys dach vurscreven dat her Gerit, heren van Culenborgh vurscreven, of sijne erven of he ny&t en were of helder dis briefs mit hoeren wille dese vurscreven twe dusent gulden op ons wijnnen moigen then joeden of then lombarden cost of an anderen luden of sij moigen alsulken gelieken cost van ons saecwolt ende burgen vurscreven nemen, nochtant en soilen wij saecwolt ende burgen vurscreven ende die ghene die mit ons ende vur ons in die leistinge comen weren uyter leistingen nyet vairen noch uter porten van Culenborgh nyet scheiden in gheenre wijs wij en hebben den here van Culenborgh vurscreven of sijnen erven of he nyet en were of helder dis briefs mit hoeren wille dese twe dusent gulden vurscreven voll ende all wail betailt mit alsulken cost als dair op gegangen ende gewassen were als vurscreven is, sonder argelist. Ende den werden voldain van alsulker leistinge als wij ende die mit ons ende vur ons in der herbergen hedden geleist. Ende weert sake, dat eyn oft mer van ons burgen vurgenoemt sturve of aflyvich wurde, dat Got verbieden moit, of buten lands were, so soilen wij saecwolt ende burgen vurscreven ther stont als wij dair omme gemaent wurden van den heren van Culenborgh vurscreven of van sijnen erven of he nyet en were of van helder dis briefs mit hoeren wille eynen goiden anderen