is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

man in des doden of des ghenen die buten lands were statt setten, die alle punten ende vurwerde vur ende nae beschreven sekeren ende gelaven sall ende soilen mit eynen transfixbrieve hier dor gesteken in alle der maten als wij vur ende nae in desen brieve sekeren ende gelaven. Ende were ymant van ons burgen vurscreven die desen brief nyet besegelen en wolde, so soilen wij eynen gueden anderen man in syne stat setten die alle punten ende vurwarde gelijc die in desen brieve vur ende nae beschreven stain sekeren ende gelaven sall mit eynen transfixbrieve hier dor gesteken. Weirt oic sake, dat dese brief vleckich, natt of gaterich wurde of ennige rasure of ongevall krege of dat aen desen brieve een seghel ot mere te breke of gebreke of gequetst wurde, nochtant sall dese brief in sijnre alingher macht bliven gheliker wys of hi gans ende gheve ende wail beseghelt were. Alle dese vurscreven punten ende voirwerden hebben wij Willem van Gulich, hertoge van Gelre voirscreven, als een principael saecwolt ende burge gelaeft ende ghelaven

in goiden trouwen voir ons ende voir onsen erf als

vurscreven is. Ende wij burghen vurgenoemt hebbent mit hem ende voir hem ghelaeft ende gesekert, ghelaven ende zekeren, in goiden trouwen bij onsen eren ende zekerheyt alle dese punten vurscreven wail te halden ende te voldoin ende dair niet teghen te segghen noch te prueven te doin of laten geschien van onser wegen mit enyghen recht, geestelike of werlike, of mit eniger hande zaken dat den here van Culenborgh voirscreven of sijnen erven of he Fol. nov. niet en were of halder sbriefs mit horen wille hynderen of schaden mach in enigher wijs an desen saken vurscreven, sonder argelist. In orkonde des soe hebben wij Willem van Gulich, hertoge van Ghelren voirscreven, als een principael saecwolt ende burge ende wij burghen vurgenoemt onse seghelen an desen brief doin hanghen ende gehanghen. Gegeven int jair onss Heren MCCCLXXXVIII op sente Vitusdach.