is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Vridagen kempken en het Runtvoertslag geeigend ten behoeve van Ailbert Paedze van Heynoerde, /eria II post Omnium Sanctorum (Nov.)....

12 November....

Item quitantia de quingentis libris de feodo Anglicano pro festo Michahelis proxime preterito, competentibus per Arnoldum Wernleyn. Datum XII die Novembris.

22 November....

Item collatio officii matricularie facta Thome de Stralen dicto de Alpem, vacantis per mortem Wilhelmi de Vossem. die Cecilie.

Giselbrecht, Deric en Willem van den Gruithuys, gebroeders, beleend met de gruit van Roermond.

12 November 1390.

Fol. 114. Wij Willem van Gulich etc. doin kont etc. dat wij bi rade ende goitduncken onss raids ende unsen vriende, in orber ende nutheit onss lands gemaict ende gesatt hebben ende mit desen brieve maken ende setten Jacob van Monffort, onsen lieve neve ende rayt, onsen drossayt tot Gelren also als dat drossaytampt mit allen sijnen thoebehoeren gelegen is ende dat dair thoebehoirt. Ende bevelen hem dat selve onse drossaytampt mit allen sinen thoebehoeren alst van aids gelegen is van onser wegen te bevvaeren, te richten ende te boeren alle broeken, groit ende cleyn, die dair yn verschinen ende vervallen sullen. Alsoe dat he ons of onsen erven dair af bescheidelike rekeninge ende bewisinge doin sall bynnen sess weken dair na dat wij of onse erven hem dat weten laten mit onsen brieven, uitgenamen broeken tot vijff marken toe die he hebben ende nyet en sal rekenen, mer ander broeken die dair baven geloepen die sal he heffen,