is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 November....

rol. 117- Ad officiatum Nicolai Oem.

Wij laten u weten dat gi alsulke scepene als u geboeren sal van onsen ende uwes ampts wegens te setten ende te kiesen nu aireneest in onser stat tot Saltbomel ende voirt yn uwen ampte settet ende kieset na uwer besten wetentheide tot urber onsser en onser stat vurscreven en avermids onsen lande ende dat gi dair yn nyet an en siet eynige liefnisse etc. of bede van yemant, also lief als u unse hulde sij. Datum ut supra Sabbato post Omnium Sanctorum.

4 November 1390.

Wij Willem etc. doin kont etc. ende bekennen dat wij bij rade ende goitduncken onser rade ende vriende ontfangen ende angenamen hebben, ontfangen ende annemen, mit desen apenen brieve Nathan van Berke, sijne wijff ende kijndere mit tween sijnre dochter man Vynelutan ende Jacob ende hoere kijnderen tot onsen joeden, seven jair langk angainde nu sente Mertens dach yn den wijnter neestkomende, te woenen tot Nymegcn in onser stat of yn eynige ander onse stat na allen vurwerden, punten, manieren, gelaiften ende vriheiden ende brieven als wij onsen anderen joeden tot Nymegen ende tot Rurenmunde ontfangen ende angenomen hebbe. Also dat sij ons illix jairs van den vurscreven selven jaeren up sente Mertens dach also lange als sij yn eynen huyse woenen sullen sementlike geven twijntich gulden te tijnse. Mer wert dat sij sich hier en bynnen mitter woenynge sceiden so soilen sij ons dan thijnse geven so sij dan mit ons sullen verdragen. Alle argelist uitgesceiden. In orkonde etc. Ende up dat onsen vurscreven joeden dat te vaster sy so hebben wij gebeden die burgermeistere, scepenen ende rayt onser stat van Nymegen onsen goiden vrienden dat sij desen brief mit ons besegelen omme den vurscreven onsen joeden alle vurwerden, punten, manieren, gelaiften, vriheide