is toegevoegd aan je favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelant is Merten Ghenen soin ende beneden Johan die smyt van Zoelen ende dair Gherit van Beynhem derdenhalven mergen lands midden ynne liggende heeft. Voirt thien hont lands gelegen up die Strymoye tot Zoelen, dair baven gelant is Ott van Arkell ende beneden Ude Hermans soin. Voirt drie mergen lant een hont myn gelegen up Middelrehoefacker, dair baven naest gelant is Johan die smyt van Ysendaeren ende beneden eyne gemeyne stede die dair by geet. Voirt vierdenhalven mergen lands gelegen up Zuderenghe bi Echtelt, dair baven neest gelant is Gerit van Puefflich ende beneden Ludiken van Middelwich. Alle argelist uitgeseget. In orkonde etc. Datum anno Domini 1390 crastino beatorum martirum Victoris et Gereonis.

Herberen van Putten tuchtigt zijne vrouw Beerte met het goed Puttenstein, die Ascencionis (5 Mei)....

11 October 1390.

Mijne here heeft ontfangen tot enen dienstman Henric Bruyningk Arntssoin. Datum anno millesimo trecentesimo nonagesimo feria tercia post Victoris et Gereonis.

14 July 1390.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij gestedicht ende geconfirmiert hebben, stedigen ende confirmieren, mit desen brieve alsulke sceidynge ende deilinge als hier na bescreven steet ende bekennen dat die sceidinge ende deilinge mit onsen willen ende avermids onsen bevele geschiet is ende dat ons des wale genoigt. Also als die vierthien die onse amptman ende richter van Veluwen dairtoe gesat ende gekaren hadden van beiden siden hebben eendrechtlich gegangen, gesceiden ende gedeilt up hoere eyde, tusschen lake ende palen, dat veene van Wageningen ende van Maenen, van der eene side van Maenreschutlake ende an