is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bynnen vierthiennachten dair na onbegrepen, mit voirwerden wert dat Friderich vurscreven of sijne erven ander vurscreven betalinge eynich gebreke kregen, dat wij als dan bij onser gelaiften ende sekerheit vurscreven Vrederich vurscreven ende sijne erven tot hoere manyngen van allen bescheidenen witliken ende kuntlichen schaden den sij dan dair omme leden of geleden hedden sullen ontheffen ende schadelois maken ende halden ende mede den hoeftstoel vurscreven alinclich betalen, sonder eynich vertreck of argelist dair ynne te kieren. In orkonde etc. Datum anno Domini MCCC nonagesimo.

Des gelijcs een brieff in derselven manieren Friderich Walraven vurscreven aingainde, dair die taildach aff is upten heiligen Paisch dach dair neest volgende of bijnnen viertiennachten dair na onbevangen van achthondert Rijnsch gulden.

Trude Mentinch beleend met een kamp, geheiten Mentinch sonder kamp, feria sexta post Nativitatis Christi (30 Dec.) 1390.

Fol. 123v. Aernt van Gaterswich beleend met den hof en houtgericht van Er Ier, sabbato post Letare (11 Maart) 1391.

8 April 1391.

Wij Willem van Gulich etc. doin kont ende bekennen dat wij quytgescholden he'bben ende schelden quyt Gadert Derixsoin van sulken broeken als he tgegen ons ende onse heerlicheide gedain heeft an Celeken Jacobssoins goide gelegen in den kierspel van Driele. Wilke goit wij mit recht gewonnen hebben avermids broeken als die selve Celeken tgegen ons ende onse heerlicheit gedain heeft. Ende wij hebben dat selve goit voirt vercoft Gadert Derixsoin vurscreven ende sijnen erven ende willen hem des waeren na