is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, stedigen ende confirmieren, mit desen brieve alsulke scheidinge ende deylinge als hier nae bescreven steet ende bekennen dat die scheidinge ende deylinge mit onsen willen ende avermits onsen bevelen geschiet is ende dat ons des wall genueget. Alsoe als die vierthien die onse amptman ende richter van Veluwen dair thoe gesat ende gekaren hadden van beyden sijden hebben eendrechtlich gegangen, gescheiden ende gedeilt up hoere eyde, tusschen laecke ende palen, dat veene ander sijde, dats the weten, dat die erfgenamen van Wageningen ende van Beringhen solden hebben die sijde des vurscreven veens zudewert en Derich, here van Lyenden ende die erfgenamen van Manen soilen hebben die syde desselven veens mitter eenren sijden noertwert dair die van Ede neest geerft sijn ende mitter ander sijden westwert an dat sthichste van Utrecht ende mitten eynen eynde noirtwert ende mitten anderen eynde zudewert dair die van Wageningen ende van Berinchem neest geerft sijn. Ende Gadert van Stramprade, onsen rentmeister ende Arnt then Boickope, onse amptman in Veluwen ende hoere erven, soilen hebben voir hoere kost ende arbeyt, die sij dair omme gedain hebben, tweelfs mergen des vurscreven veens van Derix, heren van Lienden ende der erfgenamen deel van Maenen vurscreven, mids doirgaenden tusschen deylen die van Wageningen ende van Berinchem ende deyle Derix, heren van Lienden ende der erfgenamen van Maenen vurscreven, gelijck die vurscreven deylinge gedeilt, geschiet ende gepailt sijn biden vierthien vurscreven, sonder argelist. In orkonde onss segels dat wij van onsen rechter wetentheit an desen brief hebben doin hangen. Gegeven int jair onss Heren MCCC ende tnegentich des neesten dages nae sente Margareten dach.

Dezelfde akte komt voor op fol "Ov. en 119.