is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dunckt wesen ende hem die strate the gebrueken gelijck hoeren straten bijnnen onsen stad ende derpe vurscreven. Ende gelaven onsen stad ende derpe vurscreven dat wij of onse erven ende nacomelingen of onse amptlude of ymant van onser wegen hoen nummermeer geantalen noch angespreken en soilen noch krot noch hynder doen noch laten geschien van den vurscreven dijck geheiten die Dam, dat sij dien nu ther tijt maken ende steenstraten soilen omme onsen liefden ende beden willen, want ons die vurscreven dijck geheiten die Dam thoebehoirt ende wij den voir ons hauden ende hauden willen, sonder etc. Datum anno Domini 1390 Nativitatis beati Johannis baptiste.

Deze acte komt ook voor fol. 69.

Wij Willem etc. bekennen dat wij ontfangen hebben ende ontfangen mit desen brieve Truden Lautforts dochter van Brylaer tot onsen dienstwijve, willich onse vryhe wijff plach te sijn ende in hoere stede is wedergegain Agnese Lautforts Sthefenssoens dochter, die onse dienstwijff plach the wesen ende is weder geworden onse vrihewijff in enen rechten weder wissell. Ende wij hebben gegeven ende geven Truden vurscreven alle alsulke vriheide, rechte, privilegiën ende gewonten als ander onse dienstlude bynnen ende buyten onsen lande hebben etc.

Deze acte komt ook voor fol. 69.

Fol. 125. Wij Willem van Gulich etc. dat wij ontfangen hebben ende ontfaen mit desen brieve Hermen den Boesen tot onsen dienstmanne, willich Herman hoerich plach te wesen den eerberen heren deken ende capittell des gaitshuys van sente Mertyn tot Embrich, die die heren vurscreven etc. gelijck wij, des hoere brieve gesien hebben, avermids onsen rade hebben van der horicheit alinclich quijtgescholden. Ende wij hebben den vurscreven Herman gegeven ende geven etc.

Deze acte komt ook voor fol. 69.