is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 April 1392.

Wij Willem etc. doin kont etc. dat Derich van Synderen mit ons witlich ende wall verlijct ende verdragen van allen broeken ende tichten, die wij tot desen dage thoe datum des briefs tot hem te seggen hebben gehadt ende schelden dair aff voir ons ende voir onse erven ende nacomelingen Derich vurscreven loss, ledich ende qwyt. Alle argelist uitgeseget. In orkonde onss segels etc. Gegeven int jair onss lieren MCCCXCII feria sexta post Dominicam Quasimodo.

28 December 1389.

I-ol. 125V. Nos Wilhelmus primogenitus Juliacensis etc. Notum facimus universis et singulis presentes litteras visuris seu audituris quod die recepimus et recipimus tenore presencium in nostrum clericum et familiarem Johannem de Apeldaren, clericum Trajectensis dioceseos, volentes quod idem exnunc in antea omnibus et singulis juribus, privilegiis et libertatibus gaudeat et fruatur, quibus alii nostri clerici et familiares domestici gaudent, frui habent et utuntur. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno dominice incarnacionis MCCCLXXXIXn° die beatorum Innocencium.

11 Junij 1391.

Wij Willem etc. doin kont dat Gertruyd Henrich Louwers dochter tot Zutphen mit ons averdragen is van allen onsen goiden ende renthen dair sij in satte, so dat sij hebben ende boeren sall alsoe lange als sij lijft ende leeft van vijftich goiden guldenen alden scilden, munten des keysers van Romen of skonings van Francrix of goit ander guldenen of silveren payment dairvoir gelijck goit indertijt der betalingen, alle jair up sente Mertensdach in den wijnter uyt onsen goiden ende erfnissen hier na bescreven, dats the