is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weten, dats the weten, uyten Greven maetken bij Vieracker ander marcken gelegen. Item uyten hof tot Enckenborgh. A(l)soe dien Henrich te Overkamp heeft. Item uyten hof the Bake soe dien nu Stheven die Velic heft. Item uyten veerstede tot Zutphen uyten nyengrave. Item uyt Cranenberghs huys ende Rutgers van Valkenburghs in den erfpacht. In vurwerden dat wij of onse rentmeister indertijt dese vurscreven guede ende erfnisse tot allen tijden soe dat geboirt verpachten seillen ende die borgetucht of burgen sall Gertruid vurscreven tot hoere behuef ontfangen van den pechteren hoere vijftich aude scilde of payment dair voir als vurscreven is alle jair dair af te nemen ende te ontfangen. Ende wert sake, dat van desen gueden meer queme up eynich jair dan die vijftich scilde vurscreven, dat sall ons of onsen erven ende nacomelingen of onsen rentmeister tot onser behuef Gertruyd vurscreven tot allen tiden uyt te reiken ende leveren onvertaicht. Ende wert sake, dat Gertruyd vurscreven up eynich jair iet gebreke soe dat sij die L scilde vurscreven nyet voll ende boirden noch van den gueden vurscreven nyet soe vole ende queme, dat gebreke soilen wij of onse erven of nacomelingen of onse rentmeister in der tijt Gertruid vurscreven verrichten of dair af voldoin sonder eynich wederseggen ende sunder meer bevelinge dair af van ons of van onsen erven of nacomelingen te hebben of te wachten. Alle dese vurwerden ende punten vurscreven ende een igelich sunderlinge hebben wij gelaeft ende gelaven in gueden truwem voir uns, onse erven ende nacomelingen Gertruiden vurscreven vast, stede ende onverbrekelich te houden ende te doin halden. Alle argelist uitgeseget. In orkonde etc. Ende want wij Gadert van Strampraide, onsen rentmeister, alle onse renten van onsen lande verbrieft hebben ende dese saken mit sinen rade ende consent geschien sijn, soe hebben wij hoen geheiten dat he in orkonde sijn segel mede an desen brieve