is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hange. Ende ich Gadert van Strampraide etc. bekenne in desen brieve dat alle saken vurscreven mit mijnen rayde, weten ende consent geschiet sijn, heb ich des in orkonde ende van bevele des vurscreven mijns genedigen heren van Gelren myn segel mede an desen brief doin hangen. Gegeven int jair onss Heren MCCCXCI Dominica Barnabe apostoli.

13 Mei 1391.

Fol. 126. Wij Willem etc. doin kont etc. dat wij sculdich sijn Willem van Dolre van geleenden gelde ons rede in onse hant geleent hondert ende XX goide Gelren gulden, soe wij voir sente Mertens misse in den wynter neest verleden tot Arnhem deden slaen in onser munten, dair voir wij Willem vurscreven gesat ende gemaict hebben, setten ende maken, avermits desen brieve onsen richter tot Wageningen mit allen desselven richtampts thoebehoeren, alsoe dat he onse richter dair wesen sall ende doin als een richter van onser wegen dair pleget the doin. Ende wij hebben gelaift ende gelaven avermits desen brieve in goiden truwen voir ons, onse erven ende nacomelingen Willem vurscreven noch sijne erven in geenrewijs te ontsetten noch doin noch laten ontsetten van den richterampt tot Wageningen mit allen sinen thoebehoeren vurscreven wij en hebben hoen irst wal betailt die hondert ende XX gulden ende dair af voldaen dats hem genuege. Alle argelist etc. In orkonde etc. Gegeven int jair onss Heren MCCCXCI upten heiligen Pynxter avont.

Dit sijn die guede ende erfnisse dair Gertruid Henrich Louwers dochter tot Zutphen ingesat sall werden als jairlix van desen gueden the boeren tot hoeren lijve vijftich alde Ffrancrixke scilden. Ierst uyt den Grevenmaitken by Vieracker in der marken gelegen etc. ut in secunda littera superius dicebatur.